Vul je geboortedatum in en bevestig dat je een volwassen gebruiker bent van nicotine- of tabaksproducten.

BEVESTIG

Sorry!
Deze website is alleen bedoeld voor gebruikers van nicotine- of tabaksproducten die ouder zijn dan 18 jaar.

We Care

Deze website geeft informatie over onze rookvrije producten. We hebben je leeftijd nodig om te controleren of je een volwassene in Nederland bent die anders door zou gaan met roken of nicotineproducten zou gebruiken. Onze nicotine- en tabaksproducten zijn geen alternatief voor stoppen met roken en zijn niet bedoeld als hulpmiddelen daarvoor. Ze zijn niet risicovrij. Ze bevatten nicotine, die verslavend is. Alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Ga naar de pagina Belangrijke informatie van deze website voor meer informatie over risico's.

Volgende dag geleverd van dinsdag t/m vrijdag

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Inleiding

De website www.IQOS.nl is eigendom van Philip Morris Investments B.V. De termen “wij”, “onze” en “ons” hebben betrekking op Philip Morris Investments B.V. en alle andere aan haar gelieerde entiteiten (Philip Morris) Marconilaan 20, 4622 RD Bergen op Zoom, Nederland, Handelsregister nummer: 33137330, BTW-nummer: NL001224670B02.

Door producten te bestellen op www.IQOS.nl (the Website), stemt u in met deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten in verband met de verkoop en levering van producten die op de Website worden aangeboden en/of besteld.

2. Gebruiksvoorwaarden van de website

De Website en de producten die te koop worden aangeboden op de Website zijn uitsluitend bestemd voor rokers die ten minste 18 jaar oud zijn en inwoner van Nederland zijn. Alleen personen die (i) de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en (ii) inwoner van Nederland zijn en (iii) geregistreerd zijn op de Website, hebben recht op volledige toegang tot de Website en mogen producten kopen (Gebruikers). Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van de Website verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden die toegankelijk zijn via deze link: Terms of Use.

3. Bestellingen

3.1. Producten

Producten die worden verkocht op de Website, inclusief maar niet beperkt tot IQOS-systemen (IQOS houders, laders, reinigingssets, USB-kabels, etc.), tabaksproducten (tabaksstaafjes) en aanverwante producten (Producten), worden aangeboden aan en kunnen alleen gekocht worden door Gebruikers.

3.2. Prijzen

Alle prijzen van de producten op de Website staan vermeld in euro’s en zijn inclusief 21% btw.

3.3. Beschikbaarheid

Philip Morris doet haar best de optimale beschikbaarheid van de Producten die op de Website worden aangeboden te garanderen. Als een van de Product(en) die u bestelt op dat moment niet beschikbaar is, ontvangt u een melding waarin wij u informeren over de vertraging of over de gedeeltelijke of volledige annulering van uw bestelling. In geval van een vertraagde afhandeling hebt u het recht om de bestelling te annuleren. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze productenportfolio en kunnen van tijd tot tijd bepaalde Producten uit ons aanbod verwijderen.

3.4. Minimale en maximale bestelhoeveelheid

De volgende minimumbestelhoeveelheid geldt per bestelling op de Website:

  • 1 bundel met 10 verpakkingen van 20 tabaksstaafjes elk; of
  • 1 IQOS kit; of
  • 1 IQOS-systeem met één element; of
  • Elke eenheid van een ander Product.

Elke Gebruiker kan Producten bestellen voor een maximaal bedrag van EUR 750,- een keer per tien dagen.

3.5 Een bestelling plaatsen

Een gebruiker kan een bestelling plaatsen door de gewenste producten in het portfolio te selecteren. Na het selecteren van het/de product(en) moet de gebruiker de stappen op de website voltooien om het product te bestellen. Dit bestelproces bestaat in ieder geval uit de volgende 4 stappen. Tijdens het bestelproces geeft gebruiker (i) het aantal geselecteerde producten op; (ii) verifieert de contactgegevens en het afleveradres; (iii) selecteert de leveringsmethode en (iv) selecteert de betalingsmethode. Alvorens een bestelling te plaatsen, dienen de algemene voorwaarden te worden aanvaard door een hokje aan te vinken. De gebruiker geeft ook zijn uitdrukkelijke toestemming voor leeftijdsverificatie (zoals beschreven onder paragraaf 5) bij levering. Verdere details over registratie en het gebruik van een account zijn te vinden in onze gebruiksvoorwaarden en in ons Privacybeleid.

3.6 Betaling

Gebruikers kunnen betalen met een creditcard (Visa, MasterCard) of pinpas (iDEAL). Het verschuldigde bedrag wordt als u met i-DEAL betaalt van uw bankrekening afgeschreven, zodra de bestelling wordt geplaatst. De door u gekozen betaalserviceprovider zorgt voor de verwerking van de betalingen.

Om de veiligheid van de gegevens van de Gebruiker te kunnen garanderen, maakt Philip Morris gebruik van de hoogste veiligheidsstandaarden, zoals een Secure Socket Layer (SSL)-encryptie. Voor meer informatie over de beveiliging van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar ons Privacybeleid, dat toegankelijk is via deze link:Privacybeleid.

3.7 Overeenkomst

Een bestelling zal worden beschouwd als aanvaard door Philip Morris en de overeenkomst tussen de Gebruiker en Philip Morris zal tot stand gekomen zijn zodra de Gebruiker de bevestigingse-mail van Philip Morris heeft ontvangen. De bevestigingse-mail bevat de details van de overeenkomst. Philip Morris behoudt zich geheel naar eigen oordeel het recht voor een bestelling te weigeren.

4. Bezorging

Bestellingen die op de Website zijn gedaan zullen uitsluitend in Nederland worden bezorgd. Bestellingen waarbij bezorging in het buitenland wordt verzocht zullen dus niet worden geaccepteerd.

Er zullen geen verzendkosten in rekening gebracht worden voor de bezorging van bestellingen via de Website.

Philip Morris heeft de bezorging van bestellingen uitbesteed aan een derde partij, (de Bezorger)). Momenteel is dit de firma Arvato Benelux BV. De bezorger is verantwoordelijk voor de administratie, bezorging, samenstelling en verpakking van de bestellingen. De bestelde producten zullen worden bezorgd op het adres dat door de Gebruiker is opgegeven en bevestigd is door Philip Morris op de opdrachtbevestiging. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste informatie bij het plaatsen van een bestelling.

Als een bestelling wordt geplaatst vóór 12 uur 's middags zal de bezorging waarschijnlijk nog diezelfde dag plaatsvinden. Als een bestelling wordt geplaatst na 12 uur 's middags zal de bezorging waarschijnlijk de volgende werkdag plaatsvinden. Deze leveringstermijn dient slechts ter indicatie. In het geval dat van de opgegeven genoemde leveringstermijn wordt afgeweken, heeft de Gebruiker geen recht op compensatie van enige aard. Op zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen vindt geen bezorging plaats. De Bezorger zal op de dag van levering per sms aan de Gebruiker het geschatte tijdstip meedelen waarop de bezorging plaatsvindt.

5. Leeftijdsverificatie

Bij de bezorging van de bestelling moet de Gebruiker een geldig identificatiebewijs tonen, in de vorm van een identiteitskaart, rijbewijs of ander officieel document dat geschikt is voor de leeftijdsverificatie van de Gebruiker, waaruit blijkt dat de Gebruiker ouder is dan 18 jaar. Het is mogelijk voor een andere persoon om de bezorging in ontvangst te nemen namens de Gebruiker, op voorwaarde dat deze persoon boven de 18 is en een geldig identiteitsbewijs toont ter verificatie, evenals een bewijs dat de Gebruiker zelf ouder is dan 18 jaar. Als niet (volledig) aan deze vereisten voor leeftijdsverificatie wordt voldaan, zal de bestelling een tweede maal worden aangeboden onder dezelfde voorwaarden. Als weer niet aan de vereisten voor leeftijdsverificatie wordt voldaan, als de Gebruiker (of iemand anders ouder dan 18 jaar) niet aanwezig is bij beide pogingen, of als de Gebruiker de bezorging weigert, zal de bestelling worden teruggezonden aan Philip Morris. Philip Morris zal de bestelling als geannuleerd beschouwen en het aankoopbedrag aan de Gebruiker restitueren op dezelfde wijze als de betaling door de Gebruiker werd gedaan. Er zal een creditnota aan de Gebruiker worden gestuurd.

6. Beperking van aansprakelijkheid

In het geval dat een Product defect is na bezorging of in het geval er een onjuist Product is bezorgd, kan de Gebruiker de klantenservice bereiken op het volgende telefoonnummer: 0800 990 00 00. De klantenservice zal ervoor zorgen dat er een vervangend product aan de Gebruiker wordt verzonden, alsmede een retourlabel. De Gebruiker moet het defecte of onjuiste Product retourneren. Deze verzending zal kosteloos zijn voor de Gebruiker. Als het vervangende product eveneens defect of onjuist is, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden en kan de Gebruiker het product kosteloos retourneren.

Het bovenstaande sluit niet uit dat de Gebruiker zich binnen 14 dagen na bezorging gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, zoals omschreven in artikel 7 hieronder.

De (eventueel gehanteerde) garantieperioden kunnen verschillen per Product. Informatie met betrekking tot de garantieperiode van een Product staat in de gebruiksaanwijzing dat bij het Product geleverd wordt (indien van toepassing).

Philip Morris is niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) verliezen of schade, inclusief winstderving, gegevensverlies of enige andere schade, ongeacht van welke aard, die zijn opgetreden i) door een foutieve of vertraagde bezorging, ii) door een niet functionerende of foutief functionerende Website, iii) door defecten aan het Product, iv) ten gevolge van een verkeerd bezorgadres, v) door virussen of andere technische problemen, of vi) door diefstal of andere situaties met betrekking tot de bezorging, met uitzondering van verliezen of schade die zijn veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Philip Morris.

De producten zijn uitsluitend bestemd voor huiselijk en privégebruik. Gebruiker stemt ermee in de Producten niet te zullen gebruiken voor een commercieel of zakelijk doel, of voor doorverkoop.

In geval van inbreuk op deze algemene verkoopvoorwaarden heeft Philip Morris het recht de bestelling van Gebruiker te annuleren en Gebruiker het verdere gebruik van de Website te ontzeggen door het Account van de Gebruiker af te sluiten zonder voorafgaande melding.

7. Herroepingsrecht

Gebruiker heeft het recht zich binnen 14 dagen na bezorging van de Bestelling zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze herroepingsperiode zal verstrijken, na 14 dagen vanaf de dag waarop het Product werd bezorgd bij de Gebruiker of bij iemand anders die de bestelling namens de Gebruiker in ontvangst nam conform artikel 5 van deze algemene verkoopvoorwaarden. Om te voldoen aan de herroepingsstermijn is het voldoende voor de Gebruiker om voordat de termijn verstreken is mee te delen dat de Gebruiker het herroepingsrecht wil benutten, door contact op te nemen met de klantenservice van Philip Morris op het telefoonnummer dat hieronder is vermeld bij "Vragen of klachten". De klantenservice zal verifiëren of de Gebruiker gerechtigd is het Product te retourneren (d.w.z. vaststellen of de herroepingstermijn nog niet verstreken is). Als de Gebruiker het Product mag retourneren, zal de klantenservice de Gebruiker per e-mail of per post een gratis retourlabel toezenden. De Gebruiker kan het ongebruikte, onbeschadigde Product in de originele verpakking en met het bewijs van aankoop gratis retourneren aan het adres op het retourlabel. Na ontvangst van het Product voert de Bezorger een controle van het Product uit. Als de Bezorger bepaalt dat aan alle voorwaarden voor de retournering, als uiteengezet in dit artikel is voldaan, zal de betaling worden teruggestort via dezelfde betalingswijze als die door de Gebruiker is gebruikt. De Gebruiker zal een creditnota ontvangen.

Het herroepingsrecht zoals geregeld in artikel 7 van de algemene verkoopvoorwaarden is niet van toepassing op de IQOS Proefmaand.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze algemene verkoopvoorwaarden, op elke aanbieding die is gedaan op de Website, op elke bestelling die via de Website wordt geplaatst, en op iedere overeenkomst die tot stand komt door het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat ontstaat door of in verband met het gebruik van de Website, alle bestellingen en overeenkomsten, die tot stand komen via of door het gebruik van de Website, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Gebruikers die een klacht willen indienen met betrekking tot de online aankopen via buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting kunnen een dergelijke klacht indienen bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie:http://ec.europa.eu/odr

9. Vragen of klachten

In geval van vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze algemene verkoopvoorwaarden kunt u contact opnemen met Philip Morris door een e-mail te versturen aan info@iqos.nl of door te bellen met de klantenservice op telefoonnummer 0800 990 00 00. De klantenservice is zeven dagen per week bereikbaar van 10.00 tot 19.00 uur.

De Gebruiker moet alle klachten met betrekking tot de bestelde Producten zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan Philip Morris, maar ten minste binnen 14 dagen nadat de klacht is ontdekt.

Philip Morris streeft ernaar de klachten binnen 14 dagen te verwerken en te beantwoorden. Als het verwerken en beantwoorden van de klacht langer duurt, stuurt Philip Morris aan de Gebruiker binnen 14 dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht evenals een indicatie van de verwachte afhandelingstermijn van de klacht.

10. Diversen

Als een van de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.

Philip Morris behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te passen voor toekomstige aankopen op elk gewenst tijdstip en zonder voorafgaande melding. Gebruikers moeten er daarom voor zorgen dat zij de versie van de algemene verkoopvoorwaarden, die op dat moment beschikbaar is op de Website en waarnaar verwezen wordt gedurende het bestelproces, raadplegen.

Dit product is niet risicovrij en levert bij gebruik met tabaksticks de verslavende stof nicotine af. Alleen voor volwassenen.