Vul je geboortedatum in en bevestig dat je een volwassen gebruiker bent van nicotine- of tabaksproducten.

BEVESTIG

Sorry!
Deze website is alleen bedoeld voor gebruikers van nicotine- of tabaksproducten die ouder zijn dan 18 jaar.

We Care

Deze website geeft informatie over onze rookvrije producten. We hebben je leeftijd nodig om te controleren of je een volwassene in Nederland bent die anders door zou gaan met roken of nicotineproducten zou gebruiken. Onze nicotine- en tabaksproducten zijn geen alternatief voor stoppen met roken en zijn niet bedoeld als hulpmiddelen daarvoor. Ze zijn niet risicovrij. Ze bevatten nicotine, die verslavend is. Alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Ga naar de pagina Belangrijke informatie van deze website voor meer informatie over risico's.

Volgende dag geleverd van dinsdag t/m vrijdag

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WWW.IQOS.NL

1. Inleiding

Deze website, www.IQOS.nl, (de Website) is het eigendom van en wordt beheerd en geëxploiteerd door Philip Morris Investments B.V. (Philip Morris), Marconilaan 20, 4622 RD Bergen op Zoom, Nederland, Handelsregister nummer: 33137330, BTW-nummer: NL001224670B02.

De termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Philip Morris U mag de Website alleen gebruiken overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) en alle geldende plaatselijke, nationale en internationale wetten en regels.
Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, aangezien zij belangrijke informatie bevatten over uw wettelijke rechten, plichten en beschikbare rechtsmiddelen met betrekking tot uw gebruik van de Website.

Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, geeft u aan dat u deze Voorwaarden en het Privacybeleid van Philip Morris, dat informatie biedt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en benutten, heeft gelezen en begrepen, en dat u daarmee instemt. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid zijn van toepassing op een ieder die de website bezoekt of gebruikt, ongeacht of u zich wel of niet heeft geregistreerd en een account bij Philip Morris heeft aangemaakt. Wij adviseren u een kopie van deze Voorwaarden op te slaan en/of af te drukken en deze te bewaren om later te kunnen raadplegen.

Philip Morris behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande melding alle informatie op de Website inclusief deze Voorwaarden te wijzigen of aan te passen.

De Website en de producten die te koop worden aangeboden op de Website zijn uitsluitend bestemd voor rokers die ten minste 18 jaar oud en inwoner van Nederland zijn. Alleen personen die (i) de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en (ii) inwoner van Nederland zijn en (iii) zich op de website geregistreerd hebben, krijgen volledig toegang tot en kunnen producten bestellen op de Website (Gebruikers). Uw IP-adres wordt benut om te controleren of de Website vanuit Nederland wordt bezocht. De Website is niet toegankelijk vanuit andere landen. Bezoekers van de Website worden in een pop-up gevraagd naar hun leeftijd en zij dienen te bevestigen dat zij ten minste 18 jaar oud zijn.

2. Registratie als Gebruiker

Aanmaken van een Account: Om gebruik te kunnen maken van, of toegang te krijgen tot bepaalde services en functies van de Website, moet u een gebruikersaccount (Account) aanmaken en als Gebruiker geactiveerd worden. Gebruikers moeten in het registratieproces een gebruikersnaam en wachtwoord selecteren die alleen bestemd zijn voor persoonlijk gebruik.

Als u een Account heeft en Gebruiker bent, stemt u hierbij in met het volgende: (1) dat u correcte, actuele, en complete informatie zult geven over uzelf tijdens het registratieproces; (2) dat u deze informatie bij zult houden en zult updaten om deze accuraat, actueel en compleet te houden; (3) dat u uw wachtwoord en login-informatie veilig zult bewaren, en uw wachtwoord of login-informatie niet aan derden zult verstrekken; (4) dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor ieder gebruik van elk mogelijk Account dat u aanmaakt, en voor alle handelingen die vanuit uw Account plaatsvinden, ongeacht of u dergelijke handelingen en activiteiten al dan niet heeft toegestaan; en (5) dat u Philip Morris onmiddellijk zult inlichten omtrent ieder ongeautoriseerd gebruik van uw Account.

Uw Accountinformatie: U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen in uw Account via ‘Mijn profiel’ op www.iqos.nl of door contact op te nemen met de klantenservice.

Ontzegging van toegang tot de Websites: Philip Morris behoudt zich het recht voor u naar eigen oordeel en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website en enig Account dat u heeft aangemaakt te ontzeggen als u de bepalingen van deze Voorwaarden overtreedt, of indien Philip Morris anderszins besluit hiertoe over te gaan. Philip Morris behoudt zich het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Websites te allen tijde te ontzeggen, met of zonder gegronde reden.

Wissen van uw Account: U kunt uw Account wissen via ‘Mijn Profiel’ op www.iqos.nl. Let op, uw persoonsgegevens zullen niet automatisch worden gewist als gevolg van het wissen van uw Account. Voor meer informatie over uw persoonsgegevens verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

3. Bestellingen

Nadat u een Account heeft aangemaakt op de Website kunt u, als Gebruiker producten bestellen via Website door Philip Morris worden verkocht. Meer informatie over de bestelprocedure en de relevante voorwaarden vindt u in onze "Algemene Verkoopvoorwaarden" die vindt u kunt raadplegen via deze link.

4. Auteursrecht

De teksten, merken, logo's, handelsnamen, afbeeldingen, graphics, animaties, video's en andere aspecten die aanwezig zijn en gebruikt worden op deze Website, vallen onder het auteursrecht en/of andere intellectuele-eigendomsrechten van Philip Morris of groepsvennootschappen, of worden door Philip Morris gebruikt op grond van een licentie of op grond van de van toepassing zijn geldende intellectuele-eigendomsrechten. Overeenkomstig het geldende intellectuele eigendomsrecht en door deze Website te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in dat u geen teksten, merken, logo's, handelsnamen, afbeeldingen, graphics, animaties, video’s en/of andere aspecten die op deze website staan zult kopiëren, reproduceren of verspreiden en dat u op geen enkele andere wijze inbreuk zult maken op intellectuele-eigendomsrechten op de informatie of aspecten op deze Website. Niettegenstaande het bovenstaande heeft u het recht de informatie en downloadbare documenten te downloaden van de Website voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Philip Morris is niet aansprakelijk voor alle (directe en indirecte) schade als gevolg van een onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Website. Philip Morris aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor (directe en indirecte) schade die kan resulteren uit de toegang tot, het gebruik van en het bezoek aan de Website en/of uit het downloaden van materialen, data of afbeeldingen van de Website en/of door mogelijke uitval van de beschikbaarheid van de Website ten gevolge van technische fouten, virussen, malware of anderszins.

Philip Morris kan niet op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden die niet worden gehost of geëxploiteerd door Philip Morris en waarnaar verwezen wordt via hyperlinks op de Website.

6. Privacy

Philip Morris respecteert de privacy van de bezoekers van de Website. De nodige zorg wordt besteed aan de verwerking en veilige opslag van de persoonsgegevens van bezoekers en Gebruikers. In dit opzicht voldoet Philip Morris aan de Wet bescherming persoonsgegevens en andere geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en beschermen van persoonsgegevens.

Philip Morris verzamelt persoonsgegevens van bezoekers en Gebruikers door het gebruik (inclusief maar niet beperkt tot het bezoek) van de Website, door aanmeldingen voor Accounts op de Website, door het doen van bestellingen via de Website en door het invullen van formulieren op de Website. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies op de Website verwijzen wij naar ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen via deze link: Privacybeleid.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Voorwaarden en elke vordering die, elk geschil dat, of elke aansprakelijkheid die resulteert uit het gebruik van de Website, vallen onder Nederlands recht en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

8. Diversen

In het geval dat een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechtbank, blijven de resterende Voorwaarden gewoon van kracht.

In geval van vragen met betrekking tot deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Philip Morris op info@iqos.nl of telefonisch: 0800 990 00 00. De klantenservice is zeven dagen per week geopend van 10.00 tot 19.00 uur.

Dit product is niet risicovrij en levert bij gebruik met tabaksticks de verslavende stof nicotine af. Alleen voor volwassenen.