Vul je geboortedatum in en bevestig dat je een volwassen gebruiker bent van nicotine- of tabaksproducten.

BEVESTIG

Sorry!
Deze website is alleen bedoeld voor gebruikers van nicotine- of tabaksproducten die ouder zijn dan 18 jaar.

We Care

Deze website geeft informatie over onze rookvrije producten. We hebben je leeftijd nodig om te controleren of je een volwassene in Nederland bent die anders door zou gaan met roken of nicotineproducten zou gebruiken. Onze nicotine- en tabaksproducten zijn geen alternatief voor stoppen met roken en zijn niet bedoeld als hulpmiddelen daarvoor. Ze zijn niet risicovrij. Ze bevatten nicotine, die verslavend is. Alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Ga naar de pagina Belangrijke informatie van deze website voor meer informatie over risico's.

Socialmedia-accounts IQOS: Spelregels voor posten

Mogelijk ben je op deze pagina terechtgekomen via een van onze officiële IQOS-sites voor social media, met name van een IQOS-klantenservicepagina op Twitter, hierna ‘Social Media Accounts’ genoemd.

De Social Media Accounts zijn bedoeld voor volwassen rokers die willen blijven genieten van tabaksproducten en volwassen IQOS-gebruikers in Nederland. Door berichten te posten op onze Social Media Accounts bevestig je dat je aan deze criteria voldoet.

Wie zijn we?

We maken deel uit van de Philip Morris International (‘PMI’) bedrijvengroep. We hebben ons aan jou voorgesteld, en onze contactgegevens verstrekt, op de website waar deze gebruiksvoorwaarden (‘voorwaarden’) zijn gepubliceerd of op de respectieve Social Media Accounts.

Hoe kun je deze spelregels accepteren?

Door één of meer van onze Social Media Accounts te gebruiken, bevestig je dat je je aan deze voorwaarden zult houden. Je bevestigt ook dat je je zult houden aan de gebruiksvoorwaarden van andere relevante platforms (zoals de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van Facebook, de Gebruiksvoorwaarden van Instagram, de Algemene voorwaarden van Twitter en dergelijke).

Goede conversiepraktijken en onze plicht om te informeren

Voordat we je vertellen wat je niet mag doen op onze Social Media Accounts, geven we eerst wat belangrijke informatie over IQOS:

PMI biedt diverse rookvrije, wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsproducten die een betere keuze zijn dan doorgaan met roken. Onze visie is dat onze rookvrije producten in de toekomst sigaretten vervangen.

 1. Roken van sigaretten veroorzaakt ernstige ziekten en is verslavend. Zonder twijfel is stoppen met tabak- en nicotinegebruik de beste beslissing die een roker kan nemen.
 2. PMI's rookvrije producten zijn bedoeld voor volwassenen die anders zouden doorgaan met roken of andere nicotineproducten zouden gebruiken.
 3. We bieden PMI's rookvrije producten niet aan mensen aan die nooit tabak of nicotineproducten hebben gebruikt of die daarmee zijn gestopt. Onze rookvrije producten zijn geen alternatief voor stoppen met roken en zijn niet bedoeld als hulpmiddel daarbij.
 4. De rookvrije producten van PMI zijn niet risicovrij en bevatten de verslavende stof nicotine. Overstappen op een rookvrij product is echter een veel betere keuze dan roken.
 5. Wij ondersteunen onze volwassen gebruikers van rookvrije producten met voorlichting en begeleiding in hun proces naar volledig overstappen.
 6. Als consumenten de voordelen van rookvrije producten willen ervaren, moeten zij helemaal overstappen en permanent stoppen met roken.
 7. Minderjarigen moeten geen enkele vorm van tabak of nicotine gebruiken.
 8. Zwangere vrouwen en mensen met diabetes of hartproblemen zouden geen tabak of nicotineproducten moeten gebruiken.

Jouw bijdrage

We controleren regelmatig de Social Media Accounts, we zullen erop reageren en we zullen zoveel mogelijk nuttige aanbevelingen doen. We vinden het fijn dat je er bent en verwachten feedback en levendige gesprekken, maar laten we het wel netjes en positief houden.

Je bent verantwoordelijk voor de content die je op deze Social Media Accounts post en we behouden ons het recht voor bepaalde posts te verwijderen. Dit geldt voor:

 • Beledigende of gewelddadige taal
 • Hatelijke of discriminerende opmerkingen over ras, etniciteit, religie, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of politieke overtuigingen
 • Links naar of commentaar met seksueel expliciete inhoud
 • Schendingen van auteursrecht of intellectuele-eigendomsrechten
 • Spam, linkbaits of bestanden met virussen die de werking van computers of mobiele apparaten van anderen kunnen schaden
 • Aanvallen op specifieke groepen of opmerkingen die bedoeld zijn om een persoon te pesten, te bedreigen of uit te schelden
 • Commerciële voorstellen of promotie voor een concurrent
 • Vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen
 • Impersonatie van een persoon of organisatie

AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

HET GEBRUIK VAN ONZE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. ONZE SOCIALEMEDIASITES WORDEN ‘ALS ZODANIG’ EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID GELEVERD. WE KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT, VOOR ZOVER MOGELIJK, JE TOEGANG TOT ONZE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS OF EEN FUNCTIE OF DEEL ERVAN BEPERKEN. WE WIJZEN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET EN IMPLICIET, AF, WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GARANTIES DAT MATERIAAL OP ONZE SOCIALEMEDIASITES GEEN INBREUK OP RECHTEN PLEEGT; DAT ER ONONDERBROKEN OF ZONDER STORINGEN TOEGANG TOT DE SITE IS; DAT ONZE SOCIALEMEDIASITES VEILIG ZIJN; OF DAT DE INFORMATIE OP ONZE SOCIALEMEDIASITES VOLLEDIG, CORRECT OF ACTUEEL IS.

ALS IEMAND EEN CLAIM TEGEN ONS INDIENT IN VERBAND MET JOUW ACTIES OF BIJDRAGEN, MOET JE ONS SCHADELOOSSTELLEN EN VRIJWAREN TEGEN ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN ONKOSTEN (INCLUSIEF REDELIJKE JURIDISCHE KOSTEN EN VERGOEDINGEN) MET BETREKKING TOT DEZE CLAIM.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE RELEVANTE WETGEVING BEGRIJP EN ACCEPTEER JE DAT WE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT JE GEBRUIK VAN ONZE SOCIALEMEDIASITES OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE TE GEBRUIKEN. HIERONDER VALLEN OOK SCHADEN DOOR FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN, COMPUTERVIRUSSEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT EN VERANDERING VAN JE DATAVERZENDINGEN EN DATA EN ANDERE MATERIËLE EN IMMATERIËLE VERLIEZEN. DEZE BEPERKING GELDT ONGEACHT OF DE SCHADE WORDT GECLAIMD OP BASIS VAN DE VOORWAARDEN VAN EEN CONTRACT, NAAR AANLEIDING VAN NALATIGHEID OF OM EEN ANDERE REDEN EN OOK ALS WIJ OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS NALATIG ZIJN GEWEEST OF OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADEN.

Bescherming van je gegevens

Als je ons op de Social Media Accounts persoonsgegevens verstrekt, verwerken we deze conform het privacybeleid dat je hier kunt lezen.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd, zonder kennisgeving, wijzigen. We adviseren je telkens wanneer je onze Social Media Accounts bezoekt en gebruikt deze voorwaarden te controleren, zodat je steeds op de hoogte bent van de laatste informatie. Als je vervolgens de Social Media Accounts blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat je de bijgewerkte voorwaarden accepteert. De datum bovenaan deze pagina is de datum van de recentste wijziging van de voorwaarden.

Rechtsbevoegdheid

Op deze voorwaarden en het gebruik dat je van de Social Media Accounts maakt, is de wetgeving van Zwitserland van toepassing. Je stemt onherroepelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de bevoegde gerechtshoven in Lausanne, Zwitserland, zonder rekening te houden met internationale conflicten inzake wettelijke bepalingen of de uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG) van 1980.

Recht om toe te wijzen, geen verklaring van afstand, scheidbaarheid

PMI kan op elk gewenst moment en zonder kennisgeving zijn rechten en plichten op grond van deze voorwaarden aan elke andere partij toewijzen, tenzij de relevante wetgeving kennisgeving aan jou vereist, maar dit heeft geen gevolgen voor jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze voorwaarden.

Wanneer we niet vasthouden aan strikte handhaving van deze voorwaarden of deze niet afdwingen, Betekent dat niet dat we afstand doen van een van deze voorwaarden of rechten van PMI. Gebruikers moeten er altijd van uitgaan dat deze voorwaarden gelden.

Als een bepaling in deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Dank dat je dit gelezen hebt. Veel plezier in onze community.

Opmerkingen bij de revisie:

Laatst gewijzigd op 25.02.2020

Dit product is niet risicovrij en levert bij gebruik met tabaksticks de verslavende stof nicotine af. Alleen voor volwassenen.